IN MEMORIAM
       

          

 

                    
                                                                                                                                                               
                                IN MEMORIAM      

                                       

*29.5.2009-28.2.2016       -  GRECO GLARIKA (BLACK)

*21.2.2007-10.4.2013        -  KASPER Z JOSEFOVSKÝCH BUD

*1.1.2003-14.10.2011        -  ENDY CHLUPATÉ ŠTĚSTÍ

*8.5.2001-12.2.2007     -  RONIE

 *21.10.2002-28.11.2006   -  ARON  PARDUS  DE  WNORAU

*4.6.1999-2005               - DINO Z JOSEFOVSKÝCH BÚD

*9.5.1997- 9.8.2005            - AMANDA FALCO MORAVIA

  + 9.8.2005                          - SANY