ZÁPISY  ZE  SCHŮZE

   

           

 

                                                                                                                                    

Zápis ze schůze konané 20.2.2016

- Náš KK bude pořizovat zařízení na coursing

- Byly naplánovány prozatím 2 akce, ostatní akce se budou plánovat v průběhu roku 2016

- Zkoušky na rok 2016 se budou plánovat během celého roku

- od 1.března bude výcvik probíhat každou neděli

- ostatní chod KK zůstává pro rok 2016 beze změn

Zápis ze schůze konané 14.2.2015

- Jana Mrkvicová byla oficiálně stanovena zástupcem instruktora

- v roce 2015 se plánuje : -oprava a výroba oplocení a s tím spojený nákup desek a barev

- nákup obytné buňky

- nákup dřeva na podpal

- Zkoušky na rok 2015 se budou plánovat během celého roku, vždy 1-2 měsíce dopředu

Zápis ze schůze konané 26.1.2013

- obrany s Romanem Brostíkem se budou konat 1x do měsice.

O termínech budete informování vždy předem na stránce aktuality.

I nadále je potřeba sledovat návštěvní knihu

- zvažuje se pořádání Voříškiády v roce 2013

Zápis ze schůze konané 15.12.2012

- Pro příští rok 2013 jsou naplánovány tyto akce:

- Zkoušky IPO 10.května 2013

- Tábor pro všechna plemena 10.-17.8.2013

na táboře se budou konat zkoušky podle NZŘ a KJ Brno

- Na příští rok se chystá zakoupení potřeb pro COURSING

Zápis ze schůze konané 25.2.2012

- Byli jsme informování o finančních příjmech a výdajích našeho KK za rok 2011

- Bylo projednáno členství. Členský poplatek na rok 2012 činí 1000,- Kč

- Projednával se výcvikový tábor na rok 2012 a zkoušky na rok 2012

-  Na rok 2012 se odsouhlasily nové akce -voříškiáda a možnost společného víkendu v KK Zbraslav

- Odsouhlasilo se,že pro náš klub necháme vyrobit trička,případně další oblečení s logem našeho KK

- Aktuální stav o konání na našem cvičišti sledujte v návštěvní knize, bez ohledu na aktualizaci stránek.

- Žádáme členy, aby veškeré úspěchy svých psů, ze závodů,výstav a zkoušek,průběžně posílali na mail administrátora: m.s.max@seznam.cz ,včetně fotografií, pokud mají zájem o jejich zveřejnění. 

- Žádáme členy, kterým chybí údaje a fotografie, na stránce "Naši členi", aby zaslali veškeré informace a fota na mail administrátora m.s.max@seznam.cz 

Zápis ze schůze konané 27.2.2010

- Bylo projednáváno členství. Členský poplatek na rok 2010 činí 1000,- Kč

- Změna názvu kynologického klubu - "KK Z JOSEFOVSKÝCH BUD"

- Bude provedena malá rekonstrukce webu

- Projednával se výcvikový tábor na rok 2010 a zkoušky na rok 2010

- Aktuální stav o konání na našem cvičišti sledujte v návštěvní knize, bez ohledu na aktualizaci stránek.

- Žádáme členy, aby veškeré úspěchy svých psů, ze závodů,výstav a zkoušek,průběžně posílali na mail administrátora: m.s.max@seznam.cz ,včetně fotografií, pokud mají zájem o jejich zveřejnění. 

- Žádáme členy, kterým chybí údaje a fotografie, na stránce "Naši členi", aby zaslali veškeré informace a fota na mail administrátora m.s.max@seznam.cz 

Zápis ze schůze konané 17.1.2009

- Noví zájemci o členství budou vedeni v kurzu. Členský průkaz jim bude vystaven na příští rok 2010. Kurzovné činí 1000,- Kč/ rok.

 - Členské příspěvky na rok 2009, je nutno zaplatit do konce února,k rukám instruktora.

- Kdo by měl zájem o výcvikové víkendy s účastí figuranta, pište prosím do návštěvní knihy. Konání výcvikových víkendů bude dle zájmu.

- Na sobotním výcviku se bude figurant účastnit podle zájmu členů. Zájemci o obrany pište nebo volejte v průběhu týdne,nejpozději do pátku,před každým sobotním výcvikem, instruktorovi výcviku na telefon: 

604 940 793 nebo 604 451 658.

- Aktuální stav o konání na našem cvičišti sledujte v návštěvní knize, bez ohledu na aktualizaci stránek.

- Žádáme členy, aby veškeré úspěchy svých psů, ze závodů,výstav a zkoušek,průběžně posílali na mail administrátora: m.s.max@seznam.cz ,včetně fotografií, pokud mají zájem o jejich zveřejnění. 

- Žádáme členy, kterým chybí údaje a fotografie, na stránce "Naši členi", aby zaslali veškeré informace a fota na mail administrátora m.s.max@seznam.cz 

- Na schůzi bylo schváleno zakoupení motorové pily pro náš klub.

- Náš kynologický klub získal příspěvek na výcvik pro rok 2009 od MSKS,ve výši 6000,- Kč

 

Zápis ze schůze konané 26.1.2008

- na schůzi byli přijati 4 nováčci do výcvikových kurzů

- projednávala se účast našich členů na jarních zkouškách a závodech

- Plánované a schválené zkoušky a akce:

   - 5.4.2008 - Zkoušky podle národního zkušebního řádu.

   - 10.5.2008 - Jární závod pro německé dogy

   - 4.7.-13.7.2008 Výcvikový tábor pro německé dogy