S P O N Z O Ř I
 

            

 

                                                                            

     Sponzoři našeho cvičiště:

              * 2007*

 - manželé STRNADOVI (Břeclav)

 - ing. Jan ČUPR (Prušánky)

 - František JOURA (Pravlov)

 
PODĚKOVÁNÍ: Děkuji manželům Strnadovým a jejich Axíkovi za sponzorský dar 2000kč.Tento obnos bude použit na dokončení kotců a to konkrétné na zakoupení desek.Předseda klubu Joška Kudrna