INFI- Infinity Black Chevers

  
       ZKOUŠKY
6.5.2007 ZOP Výborně (99 bodů)
     
    VÝSTAVY
13.1.2007 NVP Olomouc VN
28.4.2007 MVP Praha VD